FIPS-schválená bezpečnostní metoda

Bezpečnostní metoda (např. Kryptografický algoritmus, algoritmus generování kryptografického klíče nebo technika distribuce klíčů, generátor náhodných čísel, autentizační technika nebo hodnotící kritéria), který je buď a) specifikován v FIPS nebo b) přijatém v FIPS.

Použito v metodice