FIPS-schválená bezpečnostní metoda

Bezpečnostní metoda (např. Kryptografický algoritmus, algoritmus generování kryptografického klíče nebo technika distribuce klíčů, generátor náhodných čísel, autentizační technika nebo hodnotící kritéria), který je buď a) specifikován v FIPS nebo b) přijatém v FIPS.


FIPS-Approved Security Method

A security method (e.g., cryptographic algorithm, cryptographic key generation algorithm or key distribution technique, random number generator, authentication technique, or evaluation criteria) that is either a) specified in a FIPS, or b) adopted in a FIPS.

Použito v metodice