Firewall

Systém nebo kombinace systémů, které vynucují hranice mezi dvěma nebo více sítěmi, které typicky tvoří bariéru mezi zabezpečeným a otevřeným prostředím, jako je internet.

Použito v metodice