Firmware

Počítačové programy a data uložená v hardwaru - typicky v paměti ROM (read only memory) nebo programovatelné paměť pouze pro čtení (PROM) - takže programy a data nemohou být dynamicky zapisovány nebo měněny během provádění programů.


Firmware

Computer programs and data stored in hardware - typically in read- only memory (ROM) or programmable read-only memory (PROM) - such that the programs and data cannot be dynamically written or modified during execution of the programs.

Použito v metodice