FISMA

Federální zákon o řízení bezpečnosti informací

Hlava III zákona o elektronické správě, která vyžaduje, aby každá federální agentura vypracovala, zdokumentovala a implementovala program zaměřený na celou agendu, který bude zajišťovat informační zabezpečení informačních systémů podporujících operace a majetek agentury, včetně těch, které poskytuje nebo spravuje jinou agenturou, dodavatelem nebo jiným zdrojem.

Použito v metodice