FISMA

Federální zákon o řízení bezpečnosti informací

Hlava III zákona o elektronické správě, která vyžaduje, aby každá federální agentura vypracovala, zdokumentovala a implementovala program zaměřený na celou agendu, který bude zajišťovat informační zabezpečení informačních systémů podporujících operace a majetek agentury, včetně těch, které poskytuje nebo spravuje jinou agenturou, dodavatelem nebo jiným zdrojem.


FISMA

Federal Information Security Management Act

Title III of the E-Government Act requiring each federal agency to develop, document, and implement an agency-wide program to provide information security for the information and information systems that support the operations and assets of the agency, including those provided or managed by another agency, contractor, or other source.

Použito v metodice