FISSEA

Federace bezpečnostních pedagogů federálních informačních systémů

Organizace, jejíž členové pocházejí z federálních agentur, průmyslových a akademických institucí, které se zabývají zvyšováním povědomí a znalostí o bezpečnosti informačních technologií v rámci federální vlády a jejích externích pracovníků.


FISSEA

Federal Information Systems Security Educators’ Association

An organization whose members come from federal agencies, industry, and academic institutions devoted to improving the IT security awareness and knowledge within the federal government and its related external workforce.

Použito v metodice