FISSEA

Federace bezpečnostních pedagogů federálních informačních systémů

Organizace, jejíž členové pocházejí z federálních agentur, průmyslových a akademických institucí, které se zabývají zvyšováním povědomí a znalostí o bezpečnosti informačních technologií v rámci federální vlády a jejích externích pracovníků.

Použito v metodice