Forenzní

Praxe shromažďování, uchovávání a analýzy dat souvisejících s počítačem pro účely vyšetřování způsobem, který zachovává integritu údajů.


Forensics

The practice of gathering, retaining, and analyzing computer-related data for investigative purposes in a manner that maintains the integrity of the data.

Použito v metodice