Forenzní kopie

Forenzní kopie je kopie dat z pevného disku na úrovni souborů. Před provedením kopií se strany podílející se na procesu zjišťování shodují, jaký typ souborů (e-mail, nákupní záznamy, časové plány atd.) Bude součástí forenzní analýzy a pak budou kopírovány pouze tyto soubory.


Forensic Copy

A forensic copy is a file-level copy of data from a hard disk. Before the copies are taken, the parties involved in the discovery process agree what type of files (email, purchase records, timecards, etc.) will be part of the forensic analysis, and then only those files are copied.

Použito v metodice