Forenzní odborník

Profesionál, který vyhledává, identifikuje, shromažďuje, analyzuje a zkoumá data při zachování integrity a zachovává přísný řetězec péče o zjištěné informace.


Forensic Specialist

A professional who locates, identifies, collects, analyzes, and examines data while preserving the integrity and maintaining a strict chain of custody of information discovered.

Použito v metodice