Forenzní vyšetření

Proces shromažďování, hodnocení, klasifikace a dokumentace digitálních důkazů, které napomáhají při identifikaci pachatele a způsob kompromisu.


Forensic Examination

The process of collecting, assessing, classifying and documenting digital evidence to assist in the identification of an offender and the method of compromise.

Použito v metodice