Formální důkaz

Kompletní a přesvědčivý matematický argument představující plné logické ospravedlnění pro každý důkazový krok a pro pravdu věty nebo sady vět.


Formal Proof

Complete and convincing mathematical argument presenting the full logical justification for each proof step and for the truth of a theorem or set of theorems.

Použito v metodice