Formální metoda

Matematický argument, který ověřuje, že systém splňuje matematicky popsanou bezpečnostní politiku.

Použito v metodice