Formální metoda

Matematický argument, který ověřuje, že systém splňuje matematicky popsanou bezpečnostní politiku.


Formal Method

Mathematical argument which verifies that the system satisfies a mathematically-described security policy.

Použito v metodice