Frekvenční přepínání

Opakované přepínání kmitočtů během rádiového přenosu podle specifikovaného algoritmu, aby se minimalizovalo nepovolené zachycení nebo zaseknutí telekomunikací.


Frequency Hopping

Repeated switching of frequencies during radio transmission according to a specified algorithm, to minimize unauthorized interception or jamming of telecommunications.

Použito v metodice