FRR

Falešná míra zamítnutí

Míra pravděpodobnosti, že biometrický bezpečnostní systém nesprávně odmítne pokus o přístup autorizovaným uživatelem. Falešná míra odmítnutí systému je typicky uvedena jako poměr počtu falešných odmítnutí vydělených počtem pokusů o identifikaci.


FRR

False Rejection Rate

The measure of the likelihood that the biometric security system will incorrectly reject an access attempt by an authorized user. A system’s false rejection rate typically is stated as the ratio of the number of false rejections divided by the number of identification attempts.

Použito v metodice