Funkce formátování

Funkce, která transformuje užitečné zatížení, přidružená data a nonce do sekvence kompletních bloků.


Formatting Function

The function that transforms the payload, associated data, and nonce into a sequence of complete blocks.

Použito v metodice