Funkce formátování

Funkce, která transformuje užitečné zatížení, přidružená data a nonce do sekvence kompletních bloků.

Použito v metodice