Funkční testování

Segment testování zabezpečení, v němž jsou v provozních podmínkách testovány inzerované bezpečnostní mechanismy informačního systému.


Functional Testing

Segment of security testing in which advertised security mechanisms of an information system are tested under operational conditions.


Použito v metodice