FYS

Federální informační systém

Informační systém používaný nebo provozovaný výkonnou agenturou, dodavatelem výkonné agentury nebo jinou organizací jménem výkonné agentury.


FYS

Federal Information System

An information system used or operated by an executive agency, by a contractor of an executive agency, or by another organization on behalf of an executive agency.

Použito v metodice