FYS

Federální informační systém

Informační systém používaný nebo provozovaný výkonnou agenturou, dodavatelem výkonné agentury nebo jinou organizací jménem výkonné agentury.

Použito v metodice