Fyzicky izolovaná síť

Síť, která není připojena k entitám nebo systémům mimo fyzicky řízený prostor.


Physically Isolated Network

A network that is not connected to entities or systems outside a physically controlled space.

Použito v metodice