GII

Globální informační infrastruktura

Celosvětová propojení informačních systémů všech zemí, mezinárodních a nadnárodních organizací a mezinárodní obchodní komunikace.


GII

Global Information Infrastructure

Worldwide interconnections of the information systems of all countries, international and multinational organizations, and international commercial communications.

Použito v metodice