GRC

Správa, řízení rizik a dodržování předpisů

Obchodní termín sloužil ke seskupení tří úzce souvisejících disciplín odpovědných za ochranu majetku a operací.

Použito v metodice