GRC

Správa, řízení rizik a dodržování předpisů

Obchodní termín sloužil ke seskupení tří úzce souvisejících disciplín odpovědných za ochranu majetku a operací.


GRC

Governance, Risk Management and Compliance

A business term used to group the three close-related disciplines responsible for the protection of assets, and operations.

Použito v metodice