Háček pro údržbu

Speciální instrukce (trapdoors) v softwaru umožňující snadnou údržbu a další vývoj funkcí. Vzhledem k tomu, že háčky na údržbu často umožňují vstup do kódu bez obvyklých kontrol, představují vážné bezpečnostní riziko, pokud nebudou odstraněny před živou implementací.


Maintenance Hook

Special instructions (trapdoors) in software allowing easy maintenance and additional feature development. Since maintenance hooks frequently allow entry into the code without the usual checks, they are a serious security risk if they are not removed prior to live implementation.

Použito v metodice