Hádanková entropie

Hádanková entropie je měřítkem obtížnosti, kterou má útočník odhadnout průměrné heslo použité v systému. Když má heslo n-bitů hádat entropii, pak útočník má potíže s odhadnutím průměrného hesla, jako když hádá n-bitové náhodné množství.


Guessing Entropy

A guessing entropy is a measure of the difficulty that an Attacker has to guess the average password used in a system. ... When a password has n-bits of guessing entropy then an attacker has as much difficulty guessing the average password as in guessing an n-bit random quantity.

Použito v metodice