Hard Disk

Permanentní paměťové médium v počítači používané k ukládání programů a dat.


Hard Disk

The permanent storage medium within a computer used to store programs and data.

Použito v metodice