Hash součet

Součet všech číselných datových polí v dokumentu nebo v souboru počítače. Tento součet se kontroluje proti kontrolnímu číslu stejného pole, aby se usnadnila přesnost zpracování.


Hash Total

The total of any numeric data field in a document or computer file. This total is checked against a control total of the same field to facilitate accuracy of processing.

Použito v metodice