Hashová funkce

Algoritmus, který mapuje nebo překládá jednu sadu bitů do jiné (obecně menší), takže zpráva poskytuje stejný výsledek vždy, když je algoritmus spuštěn pomocí stejné zprávy jako vstup.

Použito v metodice