Hashová funkce

Algoritmus, který mapuje nebo překládá jednu sadu bitů do jiné (obecně menší), takže zpráva poskytuje stejný výsledek vždy, když je algoritmus spuštěn pomocí stejné zprávy jako vstup.


Hash Function

An algorithm that maps or translates one set of bits into another (generally smaller) so that a message yields the same result every time the algorithm is executed using the same message as input.

Použito v metodice