Hashová hodnota

Výsledek použití kryptografické funkce hash na data (např. Zpráva).


Hash Value

The result of applying a cryptographic hash function to data (e.g., a message).

Použito v metodice