Hashování

Použití hashové funkce (algoritmus) pro vytváření hodnot hašů nebo kontrolních součtů, které ověřují integritu zpráv.

Použito v metodice