Heslo

Tajná série znaků, která slouží k ověření identity člověka.


Password

A secret series of characters used to authenticate a person’s identity.

Použito v metodice