HIE

Výměna zdravotních informací

Organizace zdravotnických informací, která sdružuje subjekty zdravotní péče v definované zeměpisné oblasti a řídí výměnu zdravotních informací mezi nimi za účelem zlepšení zdraví a péče v této komunitě.


HIE

Health Information Exchange

A health information organization that brings together healthcare stakeholders within a defined geographic area and governs health information exchange among them for the purpose of improving health and care in that community.

Použito v metodice