Historie trasy

Udržování ověřitelného záznamu předchozích platforem navštívených agenta mobilního softwaru tak, aby nově navštívená platforma mohla určit, zda zpracovat agent a jaká omezení zdroje se má použít.


Path Histories

Maintaining an authenticatable record of the prior platforms visited by a mobile software agent, so that a newly visited platform can determine whether to process the agent and what resource constraints to apply.

Použito v metodice