Hlavní akreditační orgán

Vysoký úředník s pravomocí a odpovědností za všechny zpravodajské systémy v rámci agentury.


Principal Accrediting Authority

Senior official with authority and responsibility for all intelligence systems within an agency.

Použito v metodice