Hlavní certifikační orgán

Hlavní certifikační autorita je CA určená agenturou pro spolupráci s FBCA. Agentura může určit více hlavních CA, aby spolupracovala s FBCA.

Použito v metodice