Hlavní certifikační orgán

Hlavní certifikační autorita je CA určená agenturou pro spolupráci s FBCA. Agentura může určit více hlavních CA, aby spolupracovala s FBCA.


Principal Certification Authority

The Principal Certification Authority is a CA designated by an agency to interoperate with the FBCA. An agency may designate multiple Principal CAs to interoperate with the FBCA.

Použito v metodice