Hlavní informační systém

Informační systém, který vyžaduje zvláštní pozornost vedení vzhledem k jeho významu pro misi agentury, jeho vysoké náklady na vývoj, provoz nebo údržbu; nebo její významnou úlohu při správě agenturních programů, financí, majetku nebo jiných zdrojů.


Major Information System

An information system that requires special management attention because of its importance to an agency mission; its high development, operating, or maintenance costs; or its significant role in the administration of agency programs, finances, property, or other resources.

Použito v metodice