Hlavní informační systém

Informační systém, který vyžaduje zvláštní pozornost vedení vzhledem k jeho významu pro misi agentury, jeho vysoké náklady na vývoj, provoz nebo údržbu; nebo její významnou úlohu při správě agenturních programů, financí, majetku nebo jiných zdrojů.

Použito v metodice