Hlavní kryptografický klíč zapalování

Klíčové zařízení s elektronickou logikou a obvody, které poskytují schopnost přidávat více funkčních CIK do klíče.


Master Cryptographic Ignition Key

Key device with electronic logic and circuits providing the capability for adding more operational CIKs to a keyset.

Použito v metodice