Hlavní úředník pro bezpečnost informací

Úředník zodpovědný za plnění odpovědnosti vedoucího informačního týmu v rámci FISMA a sloužící jako hlavní kontaktní osoba hlavního informačního agenta pro pověřené úředníky agentury, vlastníky informačního systému a bezpečnostní pracovníky informačního systému.


Senior Information Security Officer

Official responsible for carrying out the Chief Information Officer responsibilities under FISMA and serving as the Chief Information Officer’s primary liaison to the agency’s authorizing officials, information system owners, and information system security officers.

Použito v metodice