Hloubka

Atribut přidružený k metodě hodnocení, která se zabývá přísností a úrovní detailů spojených s aplikací metody. Hodnoty pro atribut hloubky, hierarchicky od menší hloubky až po hloubku, jsou základní, zaměřené a komplexní.


Depth

An attribute associated with an assessment method that addresses the rigor and level of detail associated with the application of the method. The values for the depth attribute, hierarchically from less depth to more depth, are basic, focused, and comprehensive.

Použito v metodice