Hmotný majetek

Jakékoli majetek, který má fyzickou formu.


Tangible Asset

Any assets that has physical form.

Použito v metodice