Hodnocení efektivity výcviku

Získané informace pomáhají zaměstnancům a jejich nadřízeným při posuzování následného výkonu studenta na pracovišti, poskytují údaje o trendech, které pomáhají školitelům zlepšit jak vzdělávání, tak výuku, a mají být použity v statistice návratnosti investic, aby umožnili odpovědným úředníkům přidělit omezené zdroje strategickým způsobem mezi spektrum informovanosti o bezpečnosti informačních technologií, bezpečnostní gramotnosti, školení a vzdělávacích možností pro dosažení optimálních výsledků mezi pracovními silami jako celku.


Training Effectiveness Evaluation

Information collected to assist employees and their supervisors in assessing individual students’ subsequent on-the-job performance, to provide trend data to assist trainers in improving both learning and teaching, and to be used in return-on-investment statistics to enable responsible officials to allocate limited resources in a thoughtful, strategic manner among the spectrum of IT security awareness, security literacy, training, and education options for optimal results among the workforce as a whole.

Použito v metodice