Hodnocení kryptografického systému

Proces určení zranitelnosti kryptografického systému a doporučení protiopatření.


Cryptographic System Evaluation

Process of determining vulnerabilities of a cryptographic system and recommending countermeasures.

Použito v metodice