Hodnocení výcviku

Tento průzkum shromažďuje údaje, aby zjistil, jaké školení je třeba rozvíjet, aby pomohlo jednotlivcům a organizaci splnit své cíle.


Training Assessment

This survey collects data to see what training needs to be developed to help individuals and organizations meet their goals.

Použito v metodice