Hodnocení webových rizik

Procesy pro zajištění webových stránek jsou v souladu s platnými zásadami.

Použito v metodice