Hodnocení webových rizik

Procesy pro zajištění webových stránek jsou v souladu s platnými zásadami.


Web Risk Assessment

Processes for ensuring Web sites are in compliance with applicable policies.

Použito v metodice