Hodnocení zjištění

Výsledky hodnocení získané uplatněním postupu posuzování pro bezpečnostní kontrolu nebo zvýšení kontroly pro dosažení cíle hodnocení, vyhotovení prohlášení o určení v rámci posuzovacího postupu hodnotitelem, jehož výsledkem je buď uspokojivá nebo jiná než spokojená podmínka.


Assessment Findings

Assessment results produced by the application of an assessment procedure to a security control or control enhancement to achieve an assessment objective; the execution of a determination statement within an assessment procedure by an assessor that results in either a satisfied or other than satisfied condition.

Použito v metodice