Hodnocení zjištění

Výsledky hodnocení získané uplatněním postupu posuzování pro bezpečnostní kontrolu nebo zvýšení kontroly pro dosažení cíle hodnocení, vyhotovení prohlášení o určení v rámci posuzovacího postupu hodnotitelem, jehož výsledkem je buď uspokojivá nebo jiná než spokojená podmínka.

Použito v metodice