Hodnota dopadu

Posuzovaný potenciální dopad vyplývající z kompromisu důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti informačního typu vyjádřeného jako nízká, střední nebo vysoká hodnota.


Impact Value

The assessed potential impact resulting from a compromise of the confidentiality, integrity, or availability of an information type, expressed as a value of low, moderate, or high.

Použito v metodice