Hodnota informací

Kvalitativní míra důležitosti informací založená na takových faktorech, jako jsou: úroveň robustnosti kontrol informační bezpečnosti přidělená na ochranu informací založená na: kritické míře, citlivosti (např. klasifikace a kompartmentalizace) informací, uvolnitelnost do jiných zemí, stratečnost / dlouhověkost informací (např. údaje o krátkodobých životních a datových zdrojích) a možný dopad ztráty důvěrnosti a integrity a / informace.


Information Value

A qualitative measure of the importance of the information based upon factors such as: level of robustness of the Information Assurance controls allocated to the protection of information based upon: mission criticality, the sensitivity (e.g., classification and compartmentalization) of the information, releasability to other countries, perishability/longevity of the information (e.g., short life data versus long life intelligence source data), and potential impact of loss of confidentiality and integrity and/or availability of the information.

Použito v metodice