Hodnota kontroly integrity

Kontrolní součet schopný detekovat modifikaci informačního systému.


Integrity Check Value

Checksum capable of detecting modification of an information system.

Použito v metodice