Horizontální obrana - do hloubky

Ovládací prvky jsou umístěny na různých místech v cestě k přístupu k aktivu (toto je funkčně ekvivalentní modelu soustředného kroužku výše).


Horizontal defense-in depth

Controls are placed in various places in the path to access an asset (this is functionally equivalent to concentric ring model above).

Použito v metodice