Hromadné šifrování

Současné šifrování všech kanálů vícekanálového telekomunikačního spojení.


Bulk Encryption

Simultaneous encryption of all channels of a multichannel telecommunications link.

Použito v metodice