Hrozba události

Každá událost, během níž prvek / aktér ohrožuje aktivum způsobem, který může přímo vést k poškození.

Použito v metodice