HTTP

Hypertextový přenosový protokol

Komunikační protokol používaný pro připojení k serverům na World Wide Web. Jeho primární funkcí je vytvořit spojení s webovým serverem a přenášet hypertextový značkovací jazyk (HTML), rozšiřitelný značkovací jazyk (XML) nebo jiné stránky do klientských prohlížečů.

Použito v metodice