HTTP

Hypertextový přenosový protokol

Komunikační protokol používaný pro připojení k serverům na World Wide Web. Jeho primární funkcí je vytvořit spojení s webovým serverem a přenášet hypertextový značkovací jazyk (HTML), rozšiřitelný značkovací jazyk (XML) nebo jiné stránky do klientských prohlížečů.


HTTP

Hypertext Transfer Protocol

A communication protocol used to connect to servers on the World Wide Web. Its primary function is to establish a connection with a web server and transmit hypertext markup language (HTML), extensible markup language (XML) or other pages to client browsers.

Použito v metodice