Hybridní bezpečnostní kontrola

Bezpečnostní kontrola, která je implementována v informačním systému částečně jako společná kontrola a částečně jako systémově specifická kontrola.


Hybrid Security Control

A security control that is implemented in an information system in part as a common control and in part as a system-specific control.

Použito v metodice