Hybridní bezpečnostní kontrola

Bezpečnostní kontrola, která je implementována v informačním systému částečně jako společná kontrola a částečně jako systémově specifická kontrola.

Použito v metodice