IA

Zajištění informací

Opatření, která chrání a obhajují informační systémy zajištěním jejich dostupnosti, integrity, autentizace, důvěrnosti a neodsoudnosti. Mezi tato opatření patří zajištění obnovy informačních systémů pomocí ochrany, detekce a reakčních schopností.

Použito v metodice